Kalite Politikamız

 • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak,
 • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
 • Faaliyetlerimiz sırasında açığa çıkan atıkların yasalara ve mevzuatlara uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak,
 • Yeni teknolojilerin takip edilerek atık oluşumunun azaltılmasını sağlamak,
 • Tüm çalışanlarda eğitimlerle kalite bilincini arttırmak,
 • Tedarikçilerimizle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmak,
 • Firmamızın adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımak,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak,
 • İş hacmini ve kalite yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak

Taahhüdünü eder.